DİSLEKSİ TEDAVİSİ NASIL OLMALIDIR?


Özel öğrenme güçlüklerinin tedavisi eğitimdir. Normal okul müfredatı ya da özel dersler öğrenim güçlüğü olan çocuk ve gençlerin eğitiminde yetersiz kalmaktadır. Öğrenmenin gerçekleşebilmesi için doğru tanı konulup değerlendirme yapıldıktan sonra, özel bir eğitim programı oluşturulmalı ve psikopedagojik yaklaşımla eğitsel terapi yapılmalıdır. Bu yaklaşımın amacı, her çocuğun ihtiyacı doğrultusunda öğrenme deneyimi kazanmasını sağlamaktır. Özel öğrenme güçlüğüne hiperaktivite ya da dikkat eksikliğinin eşlik etmesi durumunda ilaçla destek sağlanır.
Kaynak: Salman, U., Özdemir S., Salman, A.B. ve Özdemir F. (2016). Özgül öğrenme güçlüğü “disleksi”. FNG & Bilim Tıp Dergisi,2(2), 170-176.