DİSLEKSİ TANISI NASIL KONULUR?


Disleksi semptomları gösteren bir birey için öncelikle tıbbı muayene gereklidir. Tıbbı muayene ile bireyde gözlemlenen semptomların herhangi bir fizyolojik problemden kaynaklanıp kaynaklanmadığı tespit edilir. Tıbbı muayeneden sonra birey, eğitsel bir değerlendirmeye alınır. Bu değerlendirme öğrenme güçlüğü alanında uzmanlaşmış özel eğitim uzmanları, psikologlar ve psikolojik danışmanlar tarafından yapılmaktadır. Bu değerlendirme sürecinde bireyin eğitim öyküsü, aile, okul, öğretmen gözlemlerine yer verilir. Değerlendirme bireyin sorun yaşadığı okuma, yazma ya da matematik gibi alanlardaki akademik becerilerinin test edilmesini içerir. Değerlendirme sonucunda bireyin eksiklikleri tespit edilerek birey için destek eğitim programı hazırlanır. Bu program ile birey akranlarının düzeyine erişene kadar akademik olarak desteklenir.
Değerlendirme sonucunda disleksiye eşlik eden başka bir sorunun ya da zeka anormalliğinin olduğu düşünülüyorsa CAS ya da WISC-4 zeka testlerinin uygulanması gerekir. Eğitsel değerlendirmeye dayanan bu süreç ile eğitsel tanı konulur. Ancak disleksinin raporlanması için gerekli olan tıbbı tanı çocuk psikiyatrisleri tarafından yapılmaktadır.