DİSLEKSİ NEDİR NE DEĞİLDİR ?


Disleksi okuma, yazma, heceleme ve bazı durumlarda konuşma becerilerinde kategorize edilen bir okuma bozukluğudur. Bununla birlikte bilgi işleme, koordinasyon ve denge kurma becerisi gibi alanlarda sorun yaşanmasıdır. Disleksi normal veya normal üstü zekâya sahip olan bireylerde görülür. Bu durumla ile ilgili yanlış bir algı disleksinin zeka geriliği ile paralellik gösterdiği şeklindedir. Disleksisi olan bireylerin zekâ geriliği yaşadıkları düşüncesi gerçeği yansıtmamaktadır. Disleksinin neyi gerektirdiğini anlamanın en iyi yollarından biri de disleksinin aslında ne olmadığını bilmektir. En basit örneği ile disleksi bir tembellik ya da zekâ geriliği değildir ve aynı zamanda görme ile ilgisi yoktur. Bunun yerine beynin hem sözlü hem de yazılı dili nasıl işleyebildiği ile ilgili bir durumdur. Disleksi olan bireyler karmaşık düşünceleri kolaylıkla anlayabilirler, ancak genellikle bilgi işlemek için daha fazla zamana ihtiyaç duyarlar. Bunu yapmak için basılı bir kitabı okumak yerine sesli bir kitabın dinlenmesi gibi bilgiyi elde etmenin farklı yollarına ihtiyaç duyabilmektedirler. Bu durum disleksi olan kişilerin başarılı olamayacağı anlamına gelmez.