DİSLEKSİ NEDİR? DİSLEKSİYE NE SEBEP OLMAKTADIR?


Disleksi okuma güçlüğü olarak tanımlanan öğrenme güçlüğü alt türlerinden biridir. Dislektik bireyler okuma, okuduğunu anlama, satır takibi gibi konularda sorun yaşarken; hece atlama, heceleri tersten okuma, hece ekleyerek okuma, harfleri karıştırma gibi semptomlar sergilerler. Dislektik bireylerin yaşadıkları bu zorluklar zeka düzeyindeki herhangi bir anormallikten kaynaklanmaz. Disleksi tanısında da diğer öğrenme güçlüğü türlerinde olduğu gibi normal ya da normal üzeri zeka düzeyine sahip olma kriteri yer alır. Dislektik bireylerin yukarıda yer alan zorlukları yaşamalarının nedeni öğrenme stillerinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Bu farklılığın nedeni yapılan araştırmalar neticesiyle kesin olarak ortaya konmamakla beraber genetik etmenlerden kaynaklandığı düşünülmektedir.