DİSLEKSİ NEDİR?


Disleksi öğrenme güçlüğü alt türlerinden biridir. Okumada güçlük, hatalı okuma, okuma hızının düşük olması, okuduğunu anlama problemleri gibi sorunlar disleksi belirtileri olarak karşılaşılan belirtilerdir. Disleksi diğer öğrenme alanlarını da etkileyebilir. Bir bireyde hem disleksi hem de diğer öğrenme güçlüğü türleri bulunabilir. Disleksinin tedavisi diğer öğrenme güçlüğü türlerinde de olduğu gibi akademik destek ile gerçekleştirilir. Bu akademik destek birey için hazırlanan bireysel programlar ile sağlanır. Birey disleksi semptomları ile kendisi başa çıkabilene ve hayatına tolere edebilene kadar tedavi süreci devam eder.