DİSLEKSİ NEDİR ?


Kişinin normal veya üstün zeka düzeyinde olmasına rağmen, okuma yazma, okuduğunu anlama, matematik gibi akademik becerilerde görülen gelişimsel bir özel öğrenme güçlüğüdür. Disleksi, genellikle ilkokul birinci sınıf döneminde, okumaya başlama aşamasında fark edilebilmektedir. Disleksi bir hastalık değil, ama okuma, anlama veya yazma ile ilgili zihinsel süreçlere ilişkin bir farklılıktır. Disleksili çocuklar okuma ve yazmada güçlük çektiği için öğrenme düzeyinde yaşıtlarının gerisinde kalabilirler. Aynı zamanda anlama bozukluğu, beceriler arası çelişki ve aşırı dikkatsizlik de disleksi öğrenme güçlüğü belirtileridir. Disleksi yaş ilerledikçe geçmez, yetişkinlikte de görülür.
Beyin üzerinde yapılan çalışmalar disleksisi olmayan bireylerde sağ beyin yarımküresinin sol beyin yarımküresine göre daha küçük, disleksisi olan bireylerde ise sol beyin yarımküresinin daha küçük olduğunu ortaya koyuyor. Sol beyin yarımküredeki farklılıkların disleksiye neden olduğu düşünülüyor.