DİSLEKSİ NEDİR ?


Okuma (leksi) beynin lisanla ilişkili bir yüksek kortikal fonksiyonudur. Bu fonksiyondaki kısmi bozukluğa “disleksi”, tam kayba “aleksi” adı verilir. Günümüzde kabul gören tanımıyla disleksi; yeterli zekâ, sosyo-kültürel olanaklara ve alınan eğitim düzeyine rağmen okumayı öğrenmede ortaya çıkan güçlüklerdir. Disleksi bir hastalık değil, dil kazanımının farklı derecelerde etkilenmesi durumudur.
Okuma, insan yaşamındaki en önemli becerilerden biridir ve bu alandaki problemler kişinin ömür boyu birçok konuda güçlük yaşamasına neden olmaktadır. Okuma etkinliklerinin, okul gününün %83’ünü oluşturduğu düşünüldüğünde okumada yaşanan güçlüklerin bireyin okul yaşantısını ne deli etkileyeceği tahmin edilebilir. Bu nedenle disleksi, okumayla birlikte dinleme, konuşma, sürekli düşünme, kelimeleri oluşturma gibi tüm dil becerilerini ve bunun yanında diğer akademik alanlardaki becerilerini de olumsuz etkilemektedir. Akademik becerilerin yanında disleksinin, duygusal ve sosyal sonuçları olduğu da bilinmektedir.
Fatma ALTUNTAŞ – Sınıf Öğretmenlerinin Disleksiye İlişkin Bilgileri ve Dislektik Öğrencilere Yönelik Çalışmaları Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi 2010