DİSLEKSİ NASIL FARK EDİLİR?


Disleksi okuma ve okuduğunu anlamada sorunlara neden olan öğrenme güçlüğü türlerinden biridir. Dislektik bireylerde en çok gözlemlenen semptomlar

-Hece atlayarak okuma
-Hece ekleyerek okuma
-Heceleri tersten okuma
-Harfleri tersten okuma
-Satır takibi yapamama
-Okuduğunu anlayamama
-Ardışık sıralama gerektiren becerileri yerine getirememe
-Sağ ve sol gibi yön kavramlarını karıştırma

şeklinde sıralanabilir.