DİSLEKSİ HASTALIK MIDIR?


Disleksi çok bilinmemesine rağmen yaygın bir sorundur. Toplumsal yaygınlığı % 8-10 oranındadır. Yapılan araştırmalar erkeklerde kızlara oranla 3-4 kat daha fazla görüldüğünü tespit etmiştir. Ayrıca solaklarda daha yaygın olarak görülmektedir. Okuma güçlüğü çeken pek çok çocukta zeka geriliğinden şüphelenilmiştir. Oysa disleksi zeka eksikliği göstergesi değildir. Dislektik çocuklar normal ve çoğu zaman da normalin üstünde bir zekaya sahiptir. Disleksi bir hastalık değil, öğrenmeyle ilgili zihinsel süreçlerde bir farklılıktır. Yaş ilerledikçe kaybolmaz. Yetişkin hayatında da yavaş okuma ve güç okuma şeklinde kendini gösterebilir. Bu yüzden küçük yaşlarda üzerinde durulması gereken bir konudur. Genellikle ilkokul çağlarında, okumaya başlama aşamasında kendini gösterebilir. Riskli çocukların özellikle okul öncesi dönemde dikkatle izlenmesi gerekir. Erken tanı oldukça önemlidir. Okul öncesi dönemde zekâsı normal olduğu halde konuşma gelişiminde gecikme, aşırı hareketlilik, algılama sorunları ve koordinasyon zayıflığı olan riskli çocukların öğrenme bozukluğu açısından değerlendirilmesi, erken tanı ve müdahale için önem taşır. Erken tanı konulduğu oranda çocuklar akranlarına yetişebilmektedir. Dislektik çocukların başarılı olamayacağı düşüncesi doğru değildir. Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Mozart gibi ünlü isimler de aynı sorunu yaşamış fakat oldukça başarılı olabilmişlerdir.