DİSLEKSİ ÇOCUĞUN DUYGUSAL DÜNYASINI NASIL ETKİLER?


Disleksili çocuklar toplum içerisinde çok sık eleştirilen yargılanan etiketlenen çocuklardır. Bu çocuklar başarısızlıkları sebebiyle tembel, harfleri karıştırmaları sebebiyle dikkatsiz şeklinde birçok etikete maruz kalırlar. Bu durumun gerçek yüzü ise çocuğun bilinçli olarak hiçbirini gerçekleştirmemesidir. Disleksili olan çocuklar öğrenme yöntemleri farklı olduğu için okuldaki müfredatla öğrenmekte ve müfredatı takip etmekte başarısız olurlar. Disleksinin farkında olmayan bir aile ya da öğretmen bu durumda çocuğa karşı yanlış tutum geliştirerek ona yüklenebilir; çocuk da bu durumu anlam vermekte zorlanır. Çalışmasına rağmen başarısız olmak çocuğun özgüvenini zedeler ve kendi içine kapanmasına sebep olabilir.