DİSLEKSİ BİR HASTALIK MIDIR?


Disleksi bir hastalık değildir. Dislektik bireylerin öğrenme stilleri diğer bireylerden farklılık gösterir. Bu nedenle dislektik bireyler akranları ile aynı hedeflere aynı anda ve aynı yöntem ile ulaşmakta güçlük çekerler. Dislektik bireyler eğitsel olarak desteklenmelidir.