DİSLEKSİ


Normal ya da normal üzeri zeka düzeyine sahip bireylerin okuma, okuduğunu anlama gibi alanlarda sorun yaşaması disleksi olarak adlandırılır. Dislektik bireyler;
-Hece atlar,
-Heceleri tersten okur,
-Harfleri tersten okur,
-Yön kavramlarını karıştırır,
-Ardaşıklık gerektiren becerileri yerine getirmekte zorlanır,
-Satır takibi yapamaz.