DİSLEKSİ


Disleksi, her kültürde, ırkta ve sosyal ekonomik düzeyde görülen ve her beş çocuktan birini etkileyen bir öğrenme sorunudur. Disleksinin temelinde sesleri fark etme, çözümleme, harfe dönüştürme, işitsel kısa süreli bellek ve hızlı isimlendirme sorunları vardır.
Disleksi zeka ile açıklanabilir mi?
Disleksinin tanımlanmasında ülkemiz de dahil olmak üzere zeka testleri kullanılıyor olsa da, birikmiş araştırma sonuçları disleksi ve diğer okuma sorunlarının her zeka düzeyine sahip çocukta görülebileceğini göstermektedir. Dolayısıyla disleksinin zeka ile açıklanamayacağı, çocuğun zeka testi sonucuyla okuma becerisi arasındaki farka bakılarak tanı konulmasının yanlış bir pratik olduğu söylenebilir.
Disleksiyi sadece fonolojik beceri sorunu olarak değerlendirmek doğru ve yeterli midir?
Disleksinin açıklamasında fonolojik sorunların varlığını kabul etmekle beraber fonolojik sorundan çok bu sorunlara neden olan bilişsel süreçlere önem verilmelidir (Saraç, 2014).