DİSKALKULİNİN GÖRÜLME SIKLIĞI NEDİR?


Bir bireye diskalkuli tanısı koymak oldukça güçtür. Bunun nedenleri bireylerin hazırbulunuşluklarındaki ve zihinsel gelişim dönemlerindeki farklılıklar, testlerin tam olarak net sonucu vermemesi vs. olabilir. Şu anda bir toplumda %3 ile %6 arasında diskalkuli birey olduğu, Türkiye’deki öğrenciler göz önüne alındığında ise bu sayının 750.000-1.500.000 olduğu düşünülüyor.