DİSKALKULİ NEDİR?


Diskalkuli matematik ile ilgi öğrenme sorunları olarak tanımlanan öğrenme güçlüğü türüdür. Diskalulisi olan bireyler

-Rakamları karıştırır,
-Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme
işlemlerinde sorun yaşar,
-İşlem basamaklarını karıştırır,
-Çarpım tablosunu ezberleyemez,
-Onluk bozarak ve onluk alarak yapılan işlemlerde sorun yaşar,
-Problemlerde zorlanır.