DİSKALKULİ NEDİR VE BELİRTİLERİ NELERDİR?


Zihinsel bir problem olmadığı halde sayı ve sembolleri kavrama, matematiksel işlemleri gerçekleştirme ve ilişkilendirmede güçlüğe neden olan öğrenme güçlüğünün bir türüdür.

*Toplama çıkarma gibi temel matematik işlemlerinde zorlanma,

*Çarpım tablosunu ezberleyememe,

*Soyut problemleri yapamama,

*Saatleri öğrenememe,

*İşlemleri sıraya koyamama,

*Paraları sayamama

gibi belirtiler diskalkuli özel öğrenme güçlüğünün en çok görülen belirtileridir.