DİSKALKULİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER


Diskalkulinin ilk tanımı şu şekildedir:”Bilişsel fonksiyonların bütününde bir güçlük olmaksızın matematiksel biliş kısmındaki bozukluk nedeniyle yaşanan güçlüktür. Zeka geriliği, duygusal bozukluk, kültür eksikliği ve yetersiz eğitim gibi durumlar var olmasa da yine de matematikte düşük performans sergilenmesi MÖG(Matematiksel Öğrenme Güçlüğü)olarak tanımlanır.(Büttner ve Hassehorn,2011).
Diskalkulinin nedeni hala tam olarak belirlenmemekle birlikte araştırmalara göre genetik olduğu ortaya konmuştur.
MÖG zihinsel yetersizlikler veya düşük başarıdan farklı bir durumdur(Dünya Sağlık Örgütü,1994). Öğrenme güçlüğü olan bireylerin ortalama ya da ortalamanın üstü bir zekaya sahip oldukları kabul edilmektedir.
MÖG yaşayan bireyler basit matematiksel işlemlerle yada kavram ve beceri edinmekte zorluk yaşarlar. Matematik yetersizliği bireyden bireye farklılık gösterir.
Diskalkuli bireyler matematik sorularına geç cevap verir ve akranlarına göre yavaş soru çözerler.
Zihinsel hesaplamada güçlük yaşadıkları için basit işlemleri parmakları ile yaparlar, tahmin edip yaklaşık cevap vermekte zorluk yaşarlar.
Matematiksel işlemleri söze dökmekte zorlanırlar. Örneğin; eşittir, dan daha küçüktür gibi terimleri karıştırırlar.
Zihin matematiksel işlemlerde güçlük çeker ve cevabı bulmadan soruyu unuturlar. Sayarken sayıların sıralarını karıştırıp denklik kuramazlar. (3×2=6 ise 2×3=6)
MÖG yaşayan bireylere özel BEP(Bireysel Eğitim Programı) hazırlanır.Bu çerçevede bireyler uzman eğitici eşliğinde bireysel olarak eğitim alır.