DİSGRAFİ NEDİR?


Yazma güçlüğü (disgrafi) yaşayan çocuklar yaşıtlarına göre daha yavaş yazarlar. Harf, hece, noktalama ve dil bilgisi alanlarında problem yaşarlar. Yazı yazarken kelimeler arasında boşluk bırakmaz ya da bir kelimeyi parçalara bölerek düzensiz bir şekilde yazarlar. Disgrafi okuma ve yazma sürecinin başlamasıyla fark edilebilir. Sayıları ve harfleri ters yazma, yazı yazarken bazı sesleri atlama, kelimelerin içindeki bazı harfleri büyük harfle yazma, yazım ve noktalama kurallarına dikkat etmeden yazma ve kelimelerin arasında boşluk bırakmadan yazma belirtiler görülebilmektedir. Ayrıca bu öğrenciler kelimeleri hecelerine doğru ayırmada zorlanırlar, uzun sözlükleri yazmada güçlük çekerler ve yer değiştirme gibi hatalar yapabilirler. Yazma becerisinde güçlük yaşayan öğrenciler sınıfta tahtaya yazılanı defterine geçirmede, ev ödevlerini tamamlamada ve sınıf içi etkinliklere katılmada zorluklar yaşamaktadırlar. Okuma ve yazma süreci ilerledikçe öğrencinin sesleri, heceleri, kelime ve cümleleri yazması giderek zorlaşmaktadır. Bu güçlük sıklıkla akademik başarısızlığı da beraberinde getirebilmektedir. Akademik başarısızlıkla birlikte duygusal problemler da ortaya çıkmaktadır. Yaşanan bu duygusal sorunların öğrencilerin anlama becerilerini olumsuz etkilediği belirtilmiştir. Okuldaki öğretmenlerin özel öğrenme güçlüğü konusunda yeterince bilgisinin olmaması ya da kavram yanılgısı dışlanma gibi sorunları da ortaya çıkarabilmektedir. Ülkemizde yapılan bir çalışmada öğretmenlerin en fazla kavram yanılgısının olduğu ya da bilmedikleri kavramlardan birisinin de disgrafi olduğu ortaya çıkmıştır.