DİSGRAFİ NEDİR?


Disgrafi yazma bozukluğu olarak tanımlanan öğrenme güçlüğü türlerinden biridir. Bireyler normal ya da normal üzeri zeka düzeyine sahip olmalarına karşın yazarken

-Harf atlayarak yazma
-Hece atlayarak yazma
-Rakamları tersten yazma
-Harfleri tersten yazma
gibi sorunlar yaşarlar.

Tedavi süreci diğer öğrenme güçlüğü türlerinde olduğu gibi akademik destek ile gerçekleşir.