DİSGRAFİ BELİRTİLERİ NELERDİR?


● Okunaksız yazı.
● Yazı yazmak veya çizmekten kaçınma, yazarken çabuk yorulma.
● Kalemin sıkı, yanlış, eğik ya da garip bir şekilde tutulması
● Yazma ya da kopyalama hızında düşüklük.
● Tahtadan ya da kitaptan deftere not aktarırken zorluk çekme.
● Harflerin boyutları ve şekillerinde düzensizlik, tamamlanmamış harfler yapma.
● Büyük ve küçük harfleri/ el yazısı –düz yazı harfleri karıştırma.
● Yazım esnasında ses atlama veya ekleme.
● Kelimeler arasında boşluk bırakmama, yanlış heceden ayırarak yazma ya da birkaç
parça halinde yazma.
● Cümlelerde bitmemiş veya atlanmış kelimeler.
● Yazımlarda satır başından başlamama, satır atlama veya ters yönde yazma.
● Birçok imla yanlışı yapma.
● Söz dizimi yapısı ve dilbilgisi ile ilgili zorluk çekme.
● Yazıyı bir iletişim aracı olarak kullanmada zorlanma.
● Kağıt üzerinde düşünceleri düzenleme güçlüğü.