ÇOCUKLARDA DİSLEKSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?


Öğrenme bozukluğu olan çocukların genel özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;
-Konuşmanın öğrenilmesinde gecikme,
-Alfabedeki harf ve seslerin öğrenilmesinde zorluk,
-Okumayı geç ve zor öğrenme,
-Yavaş ve hatalı okuma,
-Yazıların doğru yazılmasında zorluk,
-Matematik konusunda güçlük,
-Çarpım tablosunu öğrenememe,
-İmla ve noktalama konusunda hatalar,
-Kelimelerin hecelenmesinde yanlışlık, hece atlama, heceleri tersten okuma/yazma,
-Sesli okuma sırasında vurgulamaların inişli çıkışlı olması,
-Zaman ve yön kavramları birbirine karıştırma,
-Dikkat dağınıklığı veya erken unutma,
-Şekiller, semboller ve işaretlerin tersten algılanması ve yazılması