ÇOCUĞUN DİSLEKSİ OLUP OLMADIĞI NASIL ANLAŞILIR?


Öncelikle çocuğun disleksi olup olmadığına mutlaka bir uzman karar vermelidir. Çünkü disleksi belirtileri gibi görünen semptomlar aynı zamanda başka bir bozukluğa da işaret edebilir. Çocuğun edindiği bilgileri kısa sürede unutması hem dikkat eksikliğinin hem de disleksinin belirtisidir. O yüzden mutlaka bir uzmana başvurulmalı ve gereken gözlemler detaylı yapılmalıdır. Size şüpheye götüren durumlar ise şöyle sıralanabilir:
-Okuma yazma öğrenmede zorlanma
-Hatalı okuma
-Hızlı öğrenme çabuk konuşma
-Konuşurken şey, yani gibi ifadeleri sıklıkla kullanma ve kendini ifade etmekte zorlanma
-Atasözleri ve deyimleri öğrenememe
-Soruları anlamakta zorlanma veya okuduğunu anlamama
-Yönerge takibinde zorlanma
-Sağ-sol, dün-öbür gün, ileri-geri, ön- gibi zıt kavramları birbirine karıştırma
-Alfabeyi öğrenmede güçlük